Bioenergy Session

What is Bioenergy?

The phenomenon called life has two components: the first is biochemical, while the other pertains to energy. These two aspects can exist separately, but not in a form recognized as life on planet Earth. Energy animates matter by penetrating it. Its withdrawal from the body signals clinical death (when EEG and EKG can no longer be detected). Clinical death initiates the process of decomposing the body into the smallest biochemical particles.
We are all built from these two components - biochemical matter and energy. The energy that animates the bodies of humans and animals is known as bioenergy – the energy of life. This force surrounds every cell like a miniature wire, providing a blueprint for the physical body and also serving as a medium for the flow of information throughout the body. Bioenergy also extends outside of the physical body, creating low frequency electromagnetic fields around us (as well as other subtle energy fields not yet recognized by science). In a larger context, bioenergy is an inseparable component of the Universal Energy.

A skillfull bioenergy practitioner can detect these fields of energy around the body, as well as energy flows within the body. Everything that happens to the physical body is reflected in its energy flow around the body and vice versa. By working with these flows and fields of energy the bioenergy practitioner is able to restore the balance between biochemical and bioenergy components, resulting in the improvement of health.

What to Expect in a Bioenergy Session?

Bioenergy is performed as a non-touch technique to help balance and regulate the subtle energy fields. At the beginning of your session, we will discuss your intention. What would you like to receive from a bioenergy session?
Next we will begin the actual bioenergy session itself. A typical bioenergy session is performed mostly in silence. The session is usually done while standing although it is possible to perform bioenergy with the client sitting if necessary. During the session, the client is instructed to either focus on what they wish to receive from the session or to simply relax as deeply as possible. The balancing of the bioenergy fields will take between 15 to 25 minutes.

 

 Wat is Bioenergy?

Het verschijnsel wat "leven" heet, heeft twee componenten: de eerste is biochemisch, terwijl de andere betrekking heeft op energie. We zijn allemaal opgebouwd uit deze twee componenten - biochemische materie en energie. De energie die het fysieke lichaam van mens en dier bezielt, staat bekend als Bioenergy - de energie van het leven. Deze kracht omgeeft elke cel als een flinterdunne draad, die een blauwdruk is voor het fysieke lichaam. Zij fungeert ook als medium voor de stroom van informatie door het gehele fysieke lichaam. Bioenergy strekt zich tevens uit buiten het fysieke lichaam en creëert laagfrequente elektromagnetische velden om ons heen (evenals andere subtiele energie velden die nog niet erkend zijn door de wetenschap). In een groter verband is Bioenergy een onlosmakelijk onderdeel van de Universele Energie.

Een afspraak voor een Bioenergy behandeling?

Een Bioenergy behandeling duurt 15 tot 25 minuten. In de eerste 72 uur na de behandeling is het goed om veel (zuiver) water te drinken, zodat het lichaam de afvalstoffen goed kan afvoeren. Bioenergy behandelingen kunnen in alle situaties worden gegeven. Het is niet leeftijd afhankelijk en kan ook in samenwerking met primaire zorg (artsen) en complementaire zorg worden gegeven.

Het mogelijk een afspraak te maken voor een Bioenergy afstandsbehandeling (via foto).

Jan en Jantsje Osinga hebben o.a. in de U.S.A. een groot aantal opleidingen afgerond, waaronder de Master Level Training van Bioenergy bij Mietek Wirkus School of Bioenergy (U.S.A. ). Inmiddels hebben zij meer dan 10 jaar ervaring in dit werk.