Workshop Resonance Healing

INTRODUCTIE

Joy Messick was een bekende healer en leraar op het gebied van de Resonance Healing. Haar doel was over de hele wereld, de Resonance Healing te introduceren. In Nederland zijn 21 teachers door haar opgeleid. Jantsje heeft van 1996 tot en met 2002 bij Joy Messick workshops en Teacher Traingingen gevolgd. Zij is gecertificeerd tot het geven van de Levels I, II en III in de Resonance Healing. 

RESONANCE HEALING

Resonance Healing is een healing systeem dat de magnetische energie van de Aarde verbindt met de Lichtenergie van het Universum. Het verbindt het vrouwelijke (yin) met het mannelijke (yang). Door deze samensmelting van energieën, ontstaat het zogenaamde Unified Field. Vanuit dit Unified Field kun je leren om te leven in overeenstemming met je Hart en Ziel.

De basis voor het leven op Aarde is, in contact te zijn met je fysieke lichaam. Dat wil zeggen: geaard zijn, gegrond zijn, leven in het hier en nu etc. Als je namelijk in contact bent met je lichaam ontstaat er innerlijke rust en harmonie. Resonance Healing maakt je bewust van je verbinding met Moeder Aarde. Het creëert de veiligheid die je nodig hebt om jezelf te ontdekken en je verder te ontwikkelen in overeenstemming met je Ziel.

Resonance Healing is een praktisch healingsysteem. Iedereen kan het leren. Iedereen heeft het in zich om zichzelf te helen maar ook om een ander een behandeling te geven. De Resonance Healing is een simpele en veilige methode om dit te doen. Het vereist geen speciale apparatuur en is niet gebonden aan een bepaalde geloofsrichting of spiritualiteit. Daarnaast zijn de oefeningen gemakkelijk te integreren in je dagelijkse leven.

WORKSHOPS VOOR VOLWASSENEN

De Resonance Healing workshops zijn verdeeld in 3 niveaus: Beginners: workshop level I, Intermediate: workshop level II, Advanced: workshop level III.

Beginners: workshop level I.

Deze workshop is ontwikkeld om je te introduceren in de Resonance Healing. In eerste instantie leer je hoe je de Resonance Healing gebruikt voor jezelf. Er wordt uitgelegd hoe de Aarde en de Lichtenergie door je lichaam lopen en hoe je daar contact mee maakt. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je anderen een Resonance Healing kunt geven. Daarbij maakt het niet uit of je ervaring hebt met energiewerk of het juist wilt toepassen in je dagelijkse leven voor jezelf. Je wordt uitgenodigd om te ervaren hoe het is te denken dat je in contact staat met je lichaam en het werkelijk in contact met je lichaam te zijn. Verder zal de geschiedenis van de Resonance Healing aan de orde komen.

Intermediate: workshop level II

Deze workshop kan alleen gevolgd worden, als je level I hebt afgerond. In deze level komt namelijk de praktische toepassing van de Resonance Healing aan de orde. Level I wordt verder uitgewerkt en uitgediept. Er is veel ruimte om ervaring uit te wisselen in de groep en oefeningen te doen.

Daarnaast wordt je geleerd hoe je de Resonance Healing kunt toepassen in bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname/ operatie, tijdens examens, behandeling van dieren, in bepaalde levenssituaties. Je leert hoe je een afstandsbehandeling en een surrogaatbehandeling kunt geven.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die level I en level II hebben afgerond.

In deze workshop ga je weer een stap verder in het de Resonance Healing. Het is niet alleen een behoorlijke verdieping in de materie maar ook in je eigen ervaringen. Hoe sta je in het leven, hoe kan je de Resonance Healing in je dagelijkse leven verder toepassen en hoe kan je het verder integreren in je leven. Tevens zullen een aantal specifieke levenssituaties, zoals bijvoorbeeld geboorte en overlijden aan de orde komen. Hoe zet je een healigcircle op. Tot slot komt de integriteit van de Resonance Healing aan de orde, passeren alle drie de niveaus nog een keer de revue en worden de 3 niveaus afgerond tot een geïntegreerd geheel.

RESONANCE HEALING VOOR KINDEREN/JONG VOLWASSENEN

In deze korte workshop (2 lessen van anderhalf uur) leren kinderen op een speelse en praktische manier, contact te maken met de energie van de Aarde en het Licht. Ze ervaren hoe het is om ontspannen te zijn en met beide benen op de grond te staan. Als ze de Resonance Healing in hun dagelijkse leven leren toepassen, geeft dit meer innerlijke rust, vergroot het de zelfstandigheid en versterkt het hun zelfvertrouwen. De workshop is ingedeeld in twee leeftijdsgroepen: 7 tot en met 12 jaar en 14 tot en met 18 jaar.

Voor de leeftijd 18 tot en met 21 jaar is een aangepaste Workshop Level I en II mogelijk. Hierin wordt de Resonance Healing level I en II praktisch toegepast en is veel ruimte voor eigen inbreng van levenssituaties en ervaringen. De veiligheid in de groep staat voorop en dient als basis voor de verdere ontwikkeling van de jong volwassene op zijn/haar pad naar volwassenheid.

DATA WORKSHOPS: zie Agenda

Tarief: Workshops voor volwassenen € 100,00 per Level. Workshops voor kinderen t/m 18 jaar € 25,00 per level.

AANMELDINGEN

Meld je aan via Contact (s.v.p. niet via online agenda)