Voorwaarden

Voorwaarden Behandelingen:

U dient de behandelingskosten direct na de behandeling te voldoen d.m.v. Contant, Pin, V-Pay of Credit Card.

Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.

Voor alle afspraken die, ongeacht welke reden, binnen 24 uur voor de geplande behandeling worden gewijzigd of geannuleerd wordt € 25,00 in rekening gebracht. De afspraak mag ook worden gewijzigd in een Afstandsbehandeling.

Het annuleringstarief buiten Leeuwarden is vanaf het moment dat de afspraak is gemaakt € 35,00, indien er voor u een ruimte is gehuurd. Is dit niet het geval, dan kunt u tot 1 dag van te voren kosteloos annuleren. Daarna bedragen de annuleringskosten € 25,00 per sessie, indien er geen ruimte is gehuurd. De afspraak mag ook worden gewijzigd in een Afstandsbehandeling.

 

Voorwaarden (Privé) Cursussen en Workshops:

Het cursus bedrag dient vooraf te worden voldaan. Cursussen kunnen tot 2 weken van te voren kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken bedragen de kosten 50% van de cursuskosten, tenzij de plaats kan worden opgevuld door een andere cursist. Binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht of dient u een aanbetaling van € 25,00 te hebben voldaan.

De voorwaarden voor het leveren van producten zijn te vinden op onze website www.selfhealing.nl/voorwaarden.htm.

 

Privacy Verklaring Selfhealing Praktijk  Jan & Jantsje Osinga

Hier vind je de privacy verklaring van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

Hierin wordt omschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om gaan, die door ons worden verzameld.

1.       Inleiding.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door ons, neem dan gerust contact op 

2.       Bedrijfsomschrijving.

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

Gerben Comjonwei 58

8915 GN  Leeuwarden

Telefoonnummer 058-2136737

Mobiel telefoonnummer 06-17606909 (Jan)

Emailadres josinga@selfhealing.nl

Website www.selfhealing.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel 01127332

Btw. Nr. NL819049876B01 

Ons bedrijf is een Vof en wordt gedreven door Jan Osinga en Jantsje Osinga.

Wij zijn gediplomeerd natuurgeneeskundigen en runnen dit bedrijf sinds 1999.

Naast het geven van natuurgeneeskundige behandelingen en cursussen verkopen wij ook producten via onze webwinkel  https://shop.selfhealing.nl

3.       Doel gegevens.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met ons via onze website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst of een product aan te kunnen bieden, zoals: je naam,  e-mailadres, telefoonnummer, adres betalingsgegevens, omschrijving klacht(en) en( ingeval van een afstandsbehandeling) een foto van jezelf. We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke tracerings technologieën om het gedrag van bezoekers op onze website en in e-mails te monitoren, zodat we de bezoekers ervaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren.

4.       Ontvangers gegevens.

De e-mail van ons bedrijf wordt gehost bij Flexwebhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Flexwebhosting. De website en back-up van de website worden gehost bij Flexwebhosting.. Gegevens die jij achterlaat op onze website zijn op de servers van Flexwebhosting opgeslagen.

Wij gebruiken  PayPal en Sisow om namens ons betalingen te verwerken.

Santu Pti Ltd verzamelt voor ons klantgegevens.

5.       Opslagperiode.

Jouw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat je contact met ons opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, en e-mailadres,  adres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die Flexwebhosting op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Flexwebhosting. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.  

6.       Rechten klant.

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens bij ons op te vragen die wij hebben vastgelegd en bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren. Je gegevens betreffende de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dragen wij al jouw gegevens over aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Recht op stop gegevensgebruik.

Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via onze email onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoorten het id-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

7.       Verplichte gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail en het versturen van producten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je adres is bijvoorbeeld nodig om bestellingen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij het betreffende product niet leveren. Wij behouden ons het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga, te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

8.       Beveiliging.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ons. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Selfhealing Prakijk Jan & Jantsje Osinga ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit. De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres 

Heb je aan de hand van onze privacy verklaring toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!